Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Протоколи и решения, мандат 2015-2019 г.

Решения на Общински съвет от 09.11.2015 г.

Протокол № 2 от 13.11.2015 г.
Решения на Общински съвет от 13.11.2015 г.

Протокол № 3 от 20.11.2015 г.
Решения на Общински съвет от 20.11.2015 г.

Протокол № 4 от 04.12.2015 г.
Решения на Общински съвет от 04.12.2015 г.

Протокол № 5 от 23.12.2015 г.
Решения на Общински съвет от 23.12.2015 г.

Протокол № 6 от 13.01.2016 г.
Решения на Общински съвет от 13.01.2016 г.

Протокол № 7 от 01.02.2016 г.
Решения на Общински съвет от 01.02.2016 г.

Протокол № 8 от 01.03.2016 г.
Решения на Общински съвет от 01.03.2016 г.

Протокол № 9 от 04.04.2016 г.
Решения на Общински съвет от 04.04.2016 г.

Протокол № 10 от 25.04.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата