Контакти

Дата на публикуване: 17.01.2012 14:43

Община  Долни чифлик

9120 гр. Долни чифлик

пл. ”Тича” № 1

 

Кмет на община Долни чифлик – Красимира Анастасова

Тел.05142/ 20-01

obst_dchiflik@mail.bg

 

Зам.-кмет по стопанските дейности – Любомир Вангелов

Тел. 05142/ 22-65

obst_dchiflik@mail.bg
 

Зам.-кмет по хуманитарните дейности - Станка Тодорова

obst_dchiflik@mail.bg

Зам.-кмет по приходите - Мерткан Ибрямов
 

Секретар на община Долни чифлик – Валентина Желева

Тел. 05142/ 20-02

obst_dchiflik@mail.bgЦентър за услуги и информация на граждани

Тел. 05142/ 21-06 

obst_dchiflik@mail.bg


Общинска администрация

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”  

Директор дирекция - Радка Стефанова

Тел. 05142/ 20-05, вътр. 50

obst_dchiflik.fsd@mail.bg

 

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

Директор дирекция - Тихомир Петров

Тел. 05142/ 20-04, вътр. 40

obst_dchiflik.apio@mail.bg


Отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване”

Началник на отдел - Илия Илиев

Тел. 05142/ 20-09, вътр. 90

obst_dchiflik.okssdz@mail.bg


Отдел "Общинска собственост"
Началник на отдел - Мария Паскова
Тел. 05142/ 20-08
obst_dchiflik.oc@mail.bg


Дирекция „Местни приходи”

Директор дирекция - Боряна Стаменова

Тел. 05142/ 21-13

obst_dchiflik.mp@mail.bg

 

Дирекция „Гражданска регистрация административно обслужване”

Директор дирекция - Ивелина Събева

Тел. 05142/ 20-56
Факс. 05142/ 20-46

obst_dchiflik.grao@mail.bg

 

Дирекция „Инвестиционна политика”

Директор дирекция - Катерина Костова

Тел. 05142/ 24-80

obst_dchiflik.pez@mail.bg

 

Обществени  поръчки

Мирослава Фъргова , мл.експерт "Обществени поръчки и инвестиционна политика"

Тел. 05142/ 24-80

obst_dchiflik.opip@mail.bg


Дирекция „Устройство на територията”

Директор дирекция

Тел. 05142/ 20-08, вътр. 82

obst_dchiflik.uttt@mail.bg


Главен архитект - арх. Георги Митев

Приемни дни за граждани:
Четвъртък - 8,30 часа - 12,00 часа


Общински съвет – Долни чифлик

Председател на Общински съвет - Николай Николов

Тел. 05142/ 20-15

obs-d.chiflik@mail.bg

 

 

Потърсете в сайта