Преброяване 2021 г.

Дата на публикуване: 23.08.2021 14:07

 На 27.08.2021г. от 9,00 часа в Зрителна зала на Културен дом ще се проведе обучение на преброители и контрольори и подписване на договори.
С оглед на дадените указания от Министерство на здравеопазването, молим преброителите и контрольорите да се запознаят с указанията и обучителните материали.

Линк към страницата на Преброяване 2021, където са качени обучителните материали

Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021, в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19
Обучителна презентация - 
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори към Община Долни чифликНАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ
ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.
При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове - София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.
Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:
 Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
 Втори етап - чрез посещение на домакинствата. В периода от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.
Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лева.
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

Заповед за определените цени за извършваните дейности по Преброяване 2021

Документи за кандидатстване:

Бланка автобиография
Съгласие за обработване на лични данни
Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 (.docx)
Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 (.pdf)УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ

  Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година. Към момента общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива, с повече от необходимия брой кандидати. В 20 общини и райони в най-големите градове, заявилите интерес са под 20%. Към 30 октомври в област Варна заявление са подали 790 кандидати за преброители и 270 - за контрольори, това са съответно 53.5 и 72.5% от необходимите бройки. Слабо върви кампанията в община Варна. Достигнатите проценти за преброители и контрольори са съответно 35.4 и 54.6%. За районите на град Варна подадените заявления за преброители са около 320. Достигнатите проценти за преброители в отделните райони на града варират между 29 и 48%. За областта необходимия брой преброители е достигнат в общините Аврен, Белослав, Бяла, Ветрино и Дългопол. В останалите общини процентът на подадените заявления варира между 70 и 89% от необходимите бройки за преброители с изключение на община Аксаково където този процент е малко над 41%. Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините. При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъци в зависимост от преброените онлайн лица. Заплащането на преброителите е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1 лев, а за преброена сграда - 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, лица, електронно преброени. В периода 1 - 15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв. Най-подходящи за преброители са комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините. Заявленията със съответните приложения се подават лично от кандидатите в Центъра за информация и услуги на граждани в гр. Долни чифлик и при кмета или кметския наместник на всяко село в община Долни чифлик. При предстоящото преброяване в цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Долни чифлик ще са необходими 75 преброители и 12 контрольори, както и резервни такива.Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Заповед за определените цени за извършваните дейности по Преброяване 2021

Документи за кандидатстване:

Бланка автобиография
Съгласие за обработване на лични данни
Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021

Наименование Брой тегления
Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021, в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19.pdf 529 Изтегли документ с име "Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021, в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19.pdf"
ОБУЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.pptx 521 Изтегли документ с име "ОБУЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.pptx"
ЗА ОБЯВЯВАНЕ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК.pdf 660 Изтегли документ с име "ЗА ОБЯВЯВАНЕ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК.pdf"
Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021docx 704 Изтегли документ с име "Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021docx"
Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021.pdf 580 Изтегли документ с име "Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021.pdf"
Заповед за определените цени за извършваните дейности по Преброяване 2021 572 Изтегли документ с име "Заповед за определените цени за извършваните дейности по Преброяване 2021"
Бланка автобиография 534 Изтегли документ с име "Бланка автобиография"
Съгласие за обработване на лични данни 584 Изтегли документ с име "Съгласие за обработване на лични данни"

Потърсете в сайта