Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
Обявление
15.10.2018
Община Долни чифлик уведомява, че с писмо с вх. № 2400-824/11.10.2018 г. Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик информира за преустановяване на дейността си...

12 октомври - денят на българската община
12.10.2018
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, За нас е чест да Ви поздравим с 12 октомври - денят...

ЕНЕРГО-ПРО организира изнесен офис в гр. Долни чифлик на 16 октомври/2018 (вторник) от 10:00 до 14:00 часа
21.09.2018
През 2018 година ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“, който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените...

Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
19.09.2018
Предстои провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските силиза приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни...

Ограничаване на достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец"
04.09.2018
Със заповед № 431/04.09.2018 г. на Директора на РДГ-Варна, с оглед опазване на дивеча, се ограничавадостъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище...

График за обслужване на съдовете за смет за месец септември 2018 година в община Долни чифлик
29.08.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата