Архивен фонд
Последни новини
Стартира процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
25.04.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и...

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата на общинско ниво.
25.04.2017
Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори...

Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта
11.04.2017
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта, по проект BG05M9OP11.016 "Ваучери за заети...

График за обслужване на съдовете за смет за месец април 2017 година в община Долни чифлик
05.04.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост
24.03.2017
На 06.04.2017г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост. Повече информация тук:http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-178-tyrgove__konkursi.html.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г.
24.02.2017
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 20 февруари 2017 г. започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и...

Потърсете в сайта