Архивен фонд
Последни новини
Командването на сухопътните войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина във военно формирование 22240 – Сливен
05.05.2017
Командването на сухопътните войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и...

Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново Обявява конкурс за приемане на воненна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба
05.05.2017
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново Обявява конкурс за приемане на воненна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба Документите...

Майски дни на културата в община Долни чифлик
02.05.2017

График за обслужване на съдовете за смет за месец май 2017 година в община Долни чифлик
28.04.2017

Стартира процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
25.04.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и...

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата на общинско ниво.
25.04.2017
Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори...

Потърсете в сайта