Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Сигнали

Сигнали за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата в и около населените места и за предложения за подобрения на общинската политика по отпадъците може да се подават на тел. 05142 2480 и на официалния ел. адрес на община Долни чифлик obst_dchiflik@mail.bg.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси