Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик

Община Долни чифлик реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“ финансирана от националния бюджет на Агенция за социално подпомагане.


Целите на програмата са приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност, трайно увреждане и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение сами да осигурят топла храна.

 

Целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.


За идентифициране на нуждаещите се лица на територията на община Долни чифлик се използват гъвкаво всички възможности – сигнали от граждани, информация от кметове и кметски наместници, служители на общината и други институции, телефон за контакти.


Срокът за предоставяне на услугата е общо 58 дни за периода от 01.05.2020г. до 24.07.2020г.


Лице за контакт: К. Павлова – гл. експерт СУЗ, община Долни чифлик, тел. 05142 2008.

Потърсете в сайта