Младежки дейности и проекти

Дата на публикуване: 16.06.2016 14:02

ОБЯВА


Община Долни чифлик уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти.  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик приета с Решение №127 от 31.05.2016 г. на ОС.
Срокът за подаване на проектопредложенията и съпътстващите ги документи е до 17.00 часа на 31.03.2017 г. на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ  гр. Долни чифлик.
Повече информация може да получите на официалната интернет страница на община Долни чифлик, раздел „Младежки дейности и проекти“,  както и на телефони: 0878963691 - Д. Ламбова, 0886495563 - Ил. Илиев.

Потърсете в сайта