Решения 2011-2015

Дата на публикуване: 04.04.2012 00:00

Решения на Общинският съвет от 03.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 11.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 30.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 29.12.2011 г.


Решения на Общинският съвет от 18.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 31.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 10.02.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 09.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 14.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.04.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 17.05.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 16.07.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 13.08.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 03.10.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.11.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 07.12.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 27.12.2012 г.


Решения на Общинският съвет от 08.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 28.02.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 11.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 05.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 18.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 09.05.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 05.07.2013 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6.08.2013 Г.

Решения на Общинския съвет от 18.10.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 29.11.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 20.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 27.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.04.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 16.05.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.07.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 12.08.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 29.09.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 23.10.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 24.11.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 15.12.2014 г.

Решения на Общински съвет от 13.02.2015 г.

Решения на Общински съвет от 14.04.2015 г.

Решения на Общински съвет от 29.05.2015 г.

Решения на Общински съвет от 11.06.2015 г.

Решения на Общински съвет от 13.07.2015 г.

Решения на Общински съвет от 10.08.2015 г.

Решения на Общински съвет от 24.08.2015 г.

Потърсете в сайта