Председател на Общински съвет

Дата на публикуване: 28.11.2019 14:15


Председател на Общински съвет – Долни чифлик
Николай Димитров Николов
Телефон: 05142/2015


Потърсете в сайта