Отменени нормативни актове

Дата на публикуване: 13.03.2013 08:58


НАРЕДБА 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Долни чифлик - ОТМЕНЕНА


Потърсете в сайта