Заместник-председатели на Общински съвет 2019-2023

Дата на публикуване: 13.01.2020 11:11
Заместник-председатели на Общинския съвет

Асен Димитров Асенов,
Фардин Ахмедов Бейтулов,
Драган Койчев Димов

Потърсете в сайта