Протоколи и решения, мандат 2015-2019 г.

Дата на публикуване: 19.11.2015 09:10
Решения на Общински съвет от 09.11.2015 г.

Протокол № 2 от 13.11.2015 г.
Решения на Общински съвет от 13.11.2015 г.

Протокол № 3 от 20.11.2015 г.
Решения на Общински съвет от 20.11.2015 г.

Протокол № 4 от 04.12.2015 г.
Решения на Общински съвет от 04.12.2015 г.

Протокол № 5 от 23.12.2015 г.
Решения на Общински съвет от 23.12.2015 г.

Протокол № 6 от 13.01.2016 г.
Решения на Общински съвет от 13.01.2016 г.

Протокол № 7 от 01.02.2016 г.
Решения на Общински съвет от 01.02.2016 г.

Протокол № 8 от 01.03.2016 г.
Решения на Общински съвет от 01.03.2016 г.

Протокол № 9 от 04.04.2016 г.
Решения на Общински съвет от 04.04.2016 г.

Протокол № 10 от 25.04.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол № 51 от 27.12.2018 г.
Решения на Общинския съвет от 27.12.2018 г.

Протокол № 52 от 16.01.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 16.01.2019 г.

Протокол № 53 от 31.01.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 31.01.2019 г.

Протокол № 54 от 28.02.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 28.02.2019 г.

Протокол № 55 от 15.03.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 15.03.2019 г.

Протокол № 56 от 28.03.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 28.03.2019 г.

Протокол № 57 от 04.04.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 04.04.2019 г.

Протокол № 58 от 25.04.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 25.04.2019 г.

Протокол № 59 от 09.05.2019 г.
Решения на Общинския съвет от 09.05.2019 г.

Потърсете в сайта