Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица
Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:  
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата