Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на скици за недвижими имоти
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регисгър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: мл. специалист Регулация
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: искане
Необходими документи: искане
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 6 месеца
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата