Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: кмет; 
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявление, молба - свободен текст 
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 20 лв., чл.33 от НОАМТЦУ + таксата за изготвяне на оценка по чл.210 от ЗУТ 


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата