Общински бюджет

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00

31.01.2022 г.
ОКИБ и сметки СЕС м.12.2021 г.

31.12.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС м.11.2021г.

01.12.2021 г.
Одитен доклад 2020 г.
Баланс 2020 г.

12.11.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 10.2021 г.


29.10.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 09.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.

15.10.2021 г.
БП 2022-2024 II етап

 
П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА –
II ЕТАП В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
 
         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 година и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. - II етап в частта за местни дейности на община Долни чифлик.
Обсъждането ще се проведе на 14 октомври 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.
 
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
Кмет на община Долни чифлик
29.09.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.

30.08.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020 г.


12.08.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.07.2021 г.

 

ПОКАНА
 ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2020 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
      
Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2020 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 03.08.2021 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.
Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 16.08.2021 година от 16 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината, СЕС и чужди средства за 2020 година .
 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик


29.07.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.06.2021 г.

ОКИБ и СЕС II трим. 2021 г.29.06.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.05.2021 г.25.06.2021 г.
Баланс IV трим. - 2020 г.28.05.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.04.2021 г.29.04.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.03.2021 г.

ОКИБ и СЕС I трим. 2021 г.30.03.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.02.2021 г.12.03.2021 г.
Бюджет 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2020-2023


26.02.2021 г.

Бюджетна прогноза 2021-2024 I етап


22.02.2021 г.
ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.12.02.2021 г.
Покана за публично обсъждане  прогноза 2022-202411.02.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.01.2021 г.


11.02.2021 г.
Обсъждане бюджет 2021 г.


03.02.2021 г.
Покана за публично обсъждане Бюджет 202129.01.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2020 г.


07.01.2021 г.
 Баланс 2019
 Одитен доклад на Сметната палата


22.12.2020 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.11.2020 г.


27.11.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 10.2020 г.


30.10.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 09.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС III тр. 2020 г.


23.09.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 08.2020 г.


15.09.2020 г.

Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2021-2023 г. - II етап04.09.2002 г.
Покана за публично обсъждане  прогноза 2019-202101.09.2020 г.

Приет ОКИБ и СЕС 31.12.2019 г.20.08.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 07.2020 г.

31.07.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 06.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС II тр. 2020 г.Покана за публично обсъждане отчет бюджет 2019 г.


30.06.2020 г.

Баланс 31.12.2019 г.12.06.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 05.2020 г.15.05.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 04.2020 г.


28.04.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС I тр. 2020 г.


24.04.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 03.2020 г.


12.03.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 02.2020 г.


28.02.2020 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021-2023 г. - 1 етап


21.02.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС IV тр. 2019 г.18.02.2020 г.
Бюджет 2020 г. и бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022, 3 етап


11.02.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.01.2020 г.


 05.02.2020 г.

П О К А Н А  

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021 – 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 13 февруари 2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

Красимира Анастасова

   Кмет на община Долни чифлик

31.01.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.12-2019г.


14.01.2020 г.

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
 
На основание чл.84, ал.б от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, HПO и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2020 година.
Обсъждането ще се проведе на 22 януари 2020 година от 10.00 часа в залата на общината.


31.12.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.11.2019 г.

28.11.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.10.2019 г.

25.10.2019 г.
ОКИБ  и сметките за СЕС - м.09.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС III тр. 2019 г.

13.09.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС -м.08.2019г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.

12.09.2019 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022 година, IІ етап

2.09.2019 г.

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 ГОДИНА
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020 – 2022 година.
Обсъждането ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 9.00 часа в залата на общината.
                             
 КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
 Кмет на община Долни чифлик30.08.2019 г.
Одитен доклад на СП за КГФО на община Долни чифлик за 2018 г.


20.08.2019 г.

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2018 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2018г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 19 август 2019 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.


Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 28 август 2019 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината за 2018 година.

 

ЖЕКО ЖЕКОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик
15.8.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.07.2019 г.

29.07.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.06.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС II тр. 2019 г.

14.06.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.05.2019 г.

16.05.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.04. 2019 г.

3.05.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС I тр. 2019 г.

30.4.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.03.2019 г.

11.3.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.02.2019 г.

6.03.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС IV тр. 2018

5.03.2019 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022 година, І етап

13.02.2019 г.
Бюджет 2019 г.

11.02.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.01.2019 г.

29.1.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.12.2018 г.

03.01.2019 г.

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2019 година.


Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2019 година от 10.00 часа в залата на общината.


27.11.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.11.2018 г.

15.11.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.10.2018 г.

31.10.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.09.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - III-то тримесечие на 2018 г.

28.09.2018 г.
ГОИБ за 2017 г.

27.09.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.08.2018 г.

28.08.2018 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година, ІІ етап

28.08.2018 г.

Покана до местната общност за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Долни чифлик за 2017 година 

23.08.2018 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019-2021 година

15.08.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.07.2018 г.

03.08.2018 г.
Годишен финансов отчет за 2017 г.

30.07.2018 г.
ОКИБ  и сметките за СЕС - м.06.2018 г.

ОКИБ и сметките за СЕС - II-ро тримесечие на 2018 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2017 г.

19.06.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м. 05.2018 г.

21.05.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м. 04.2018 г.

02.05.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС за I-во тримесечие на 2018 г.

Баланс към 31.03.2018 г.

30.04.2018 г.
Отчет - м. 03.2018 г.

13.03.2018 г.
Отчет - м. 02.2018 г.

23.02.2018 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година

13.02.2018 г.

П О К А Н А

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година.


Обсъждането ще се проведе на 20 февруари 2018 г. от 16.00 часа в залата на общината.

Проект на бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година12.02.2018 г.
Отчет м. 01.2018 г.

08.02.2018 г.
Бюджет 2018 г.


Баланс 2017 г.

24.01.2018 г.
Отчет 12-2017

02.01.2018 г.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на 11 януари 2018 година от 16.00 часа в залата на общината.
Приложение 4 КР-2018

14.12.2017 г.
Отчет 11-2017

15.11.2017 г.
Отчет 10-2017

30.10.2017 г.
Отчет 9-2017

27.10.2017 г.
Одитно становище на ГФО за 2016 година на община Долни чифлик и одитен доклад

14.09.2017 г.
Прогноза 2018-2020 - II етап

Отчет 8 - 2017

07.09.2017 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 ГОДИНА

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

              На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2018 – 2020 година.

              Обсъждането ще се проведе на 15 септември 2017 г. от 10.00 часа в залата на общината.

              

              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

              Кмет на община Долни чифлик11.08.2017 г.
Отчет 7 - 2017

25.07.2017 г.
Отчет 6 - 2017

19.06.2017 г.

ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2016 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на общината за 2016 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 15 юни 2017 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 29 юни 2017 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината за 2016 година.


ЖЕКО ЖЕКОВ - 
Председател на Общински съвет - Долни чифликГФО 2016 г. :
Баланс 2016 г.

СОКИБ 2016 г.

Приложение към ЗМФ-1338/2015 г.

Решение № 458 на Общински съвет - гр. Долни чифлик

15.06.2017 г.
Отчет 5 - 2017

11.05.2017 г.
Отчет 4 - 2017

25.04.2017 г.
Отчет 3 - 2017

14.03.2017 г.
Отчет 2 - 2017

14.02.2017 г.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2018 – 2020 година

 

13.02.2017 г.

Отчет 1 - 2017


03.02.2017 г.
Бюджет 2017 г.Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик за 2017 година


ГФО 2015

Одитно становище -2015

 

П О К А Н А

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2017 – 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 24 февруари 2016 г. от 16.00 часа в залата на общината.

Актуализирана прогноза 2017-2019

Прогноза 2017-2019

Отчет 1 - 2016

Отчет 2 - 2016

Отчет 3 - 2016

Отчет 4 - 2016

Отчет 5 - 2016

Отчет 7 - 2016

Отчет 8 - 2016

Отчет 9 - 2016

Отчет 10 - 2016

Отчет 11 - 2016

Отчет 12 - 201608.02.2016 г.
Бюджет 2016 година


Баланс 2015 г.

18.11.2015 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г.

Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик 2016 година

ГФО 2014

Одитен доклад 2014

14.08.2015 г.
Покана за публично обсъждане на актуализирания проект на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2016 – 2018 година

21.08.2015 г.
Протокол от публично обсъждане

24.08.2015 г.
Прогноза
Приложение 6а
Приложение 6б
Приложение 6в
-----------------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на ОКИБ 2014 година

Отчет 31.12.2014 г.

------------------------------------------------------------
Отчет 12 - 2015

Отчет 11 - 2015

Отчет 10 - 2015

Отчет 9 - 2015

Отчет 8 - 2015

Отчет 7 - 2015

Отчет 6 - 2015

Отчет 5 - 2015

Отчет 4 - 2015

Отчет 3 - 2015

Отчет 2 - 2015

Отчет 1 - 2015

Бюджет 2015

Отчет 2014

Отчет 12-2014

Покана за публично обсъждане

Бюджет 2014 година

Покана за обществено обсъждане на бюджет 2015 година

Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

ГФО 2013

Одитен доклад - 2013

Одитно становище - 2013

Отчет 1

Отчет 2

Отчет 3

Отчет 4

Отчет 5

Отчет 6

Отчет 7

Отчет 8

Отчет 9


Отчет 10

Отчет 11

Отчет на община Долни чифлик за 2013 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2013 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2012 г.Наименование Брой тегления
ОКИБ и сметки за СЕС м.12.2021.rar 170 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки за СЕС м.12.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020.rar 171 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020.rar"
Баланс 2020г..rar 185 Изтегли документ с име "Баланс 2020г..rar"
одитен доклад 2020г..pdf 164 Изтегли документ с име "одитен доклад 2020г..pdf"
ОКИБ и сметки СЕС-м.11.2021.rar 211 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС-м.11.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м.10.2021 г.rar 259 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м.10.2021 г.rar"
БП 2022-2024 II етап.rar 275 Изтегли документ с име "БП 2022-2024 II етап.rar"
ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.rar 242 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м.09.2021 г.rar 237 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м.09.2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.rar 249 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 7.2021.rar 244 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 7.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 6.2021.rar 258 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 6.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС II трим. 2021.rar 298 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС II трим. 2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 5.2021 299 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 5.2021"
BALANCE-2020-IV-5309.xls 284 Изтегли документ с име "BALANCE-2020-IV-5309.xls"
БП 2022-2024 I етап.rar 271 Изтегли документ с име "БП 2022-2024 I етап.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м. 4.2021.rar 247 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м. 4.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - 1 трим.2021 г.rar 245 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - 1 трим.2021 г.rar"
ОКИБ и СЕС 3.2021.rar 405 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 3.2021.rar"
ОКИБ и сметки за СЕС 2.2021.rar 598 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки за СЕС 2.2021.rar"
Бюджет 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2020-2022.rar 628 Изтегли документ с име "Бюджет 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2020-2022.rar"
ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.rar 942 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.rar"
Покана за публично обсъждане БЮДЖЕТ_2021.rar 484 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане БЮДЖЕТ_2021.rar"
Покана за публично обсъждане прогноза 2022-2024 333 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане прогноза 2022-2024"
ОКИБ и СЕС 1.2021 531 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 1.2021"
бюджет 2021.pdf 480 Изтегли документ с име "бюджет 2021.pdf"
ОКИБ и СЕС 12.2020.rar 437 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 12.2020.rar"
Баланс-2019-IV-5309.xls 520 Изтегли документ с име "Баланс-2019-IV-5309.xls"
Доклад СП.pdf 601 Изтегли документ с име "Доклад СП.pdf"
ОКИБ и СЕС - м.11-2020 442 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС - м.11-2020"
ОКИБ И СЕС- м.10-2020 500 Изтегли документ с име "ОКИБ И СЕС- м.10-2020"

Потърсете в сайта