Концесии

Дата на публикуване: 26.08.2016 10:27

„Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Горен чифлик“

Обявление

Обосновка

Документация

Приложения от 1 до 5 към документацията

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13
„Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Пчелник“

Съобщение - 11.10.2016 г.

Решение № 62

Решение № 63

Съобщение - 29.08.2016 г.

Документи

Проект на договор

Решение

Обявление

„Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Долни чифлик“

Съобщение - 11.10.2016 г.

Решение № 62

Решение № 63

Съобщение - 29.08.2016 г.

Документи

Проект на договор

Решение

Обявление


Потърсете в сайта