Демографска характеристика


Брой и структура на населението
Демографски процеси


Население по населени места и възраст към 01.02.2011 г.


Потърсете в сайта