Председател на Общински съвет


Председател на Общински съвет – Долни чифлик
Николай Димитров Николов
Телефон: 05142/2015


Потърсете в сайта