Последни новини

07.04.2021
Информация за свободните длъжности  за сезон „лято 2021” за хотелите „ФЛАГМАН”, „АДМИРАЛ”, „ФРЕГАТА” И „МАЯК”

27.02.2021
  Община Долни чифлик, област Варна на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 - 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани...

28.01.2021
 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПКСъобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013Съобщение по чл. 32 Аква ШкорпилСъобщение по чл. 32 Александър Атанасов ИлиевСъобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова КраузСъобщение по...

28.01.2021
Отмяна на частично бедствено положение обявено със Заповед  № РД-210 от 27.01.2021 г.

28.01.2021
 Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 26 януари 2021 г. започна събирането на местни данъци и такси за 2021 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на „Български пощи“...

27.01.2021
Заповед РД-210 от 27.01.2021 г. относно обявено частично бедствено положение на територията на община Долни чифлик за IV-класния път от разклона за село Солник до село Булаир