Чистота

Дата на публикуване: 20.02.2017 10:17


График за обслужване на съдовете за смет за месец февруари 2022 годинаЗаповед № РД-2279 от 15.10.2021 г. относно честотата на сметоизвозване през 2022 г. в община Долни чифлик


Заповед № РД-2426 от 12.10.2020 г. относно определяне на границите на районите, в които се предлагат всички услуги по чл. 62 от ЗМДТРегистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло,хартия, картон, металПрограма за опазване на околната среда на община Долни чифлик 2019-2023


 


 

 


Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.


Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г. 


Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата

Определяне на таксата за битови отпадъци


Наименование Брой тегления
Заповед РД2426-12102020.pdf 219 Изтегли документ с име "Заповед РД2426-12102020.pdf"
график м. февруари 2022.xlsx 861 Изтегли документ с име "график м. февруари 2022.xlsx"
график м. януари 2022.xlsx 659 Изтегли документ с име "график м. януари 2022.xlsx"
график м. декември 2021.xlsx 820 Изтегли документ с име "график м. декември 2021.xlsx"
заповед.pdf 965 Изтегли документ с име "заповед.pdf"
график м. ноември 2021.xlsx 976 Изтегли документ с име "график м. ноември 2021.xlsx"
график м. октомври 2021.xlsx 1013 Изтегли документ с име "график м. октомври 2021.xlsx"
график м. септември 2021.xlsx 1184 Изтегли документ с име "график м. септември 2021.xlsx"
график авг. 2021 г..xlsx 976 Изтегли документ с име "график авг. 2021 г..xlsx"
график м. юли 2021.xlsx 1014 Изтегли документ с име "график м. юли 2021.xlsx"
График м.Юни 2021 г..xlsx 1176 Изтегли документ с име "График м.Юни 2021 г..xlsx"
график м. май 2021.xlsx 1048 Изтегли документ с име "график м. май 2021.xlsx"
График Месец. Април.2021.xlsx 1180 Изтегли документ с име "График Месец. Април.2021.xlsx"
График-Месц Март 2021г..xlsx 1554 Изтегли документ с име "График-Месц Март 2021г..xlsx"
график м. Февруари 2021.xlsx 1374 Изтегли документ с име "график м. Февруари 2021.xlsx"
график м. януари 2021.xlsx 1772 Изтегли документ с име "график м. януари 2021.xlsx"

Потърсете в сайта