Дневен ред


23.04.2021 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик за 29.04.2021 г.

19.03.2021 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик за 25.03.2021 г.

19.02.2021 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик за 25.02.2021 г.

22.01.2021 г.
Покана за заседание на Общински съвет-Долни чифлик за 28.01.2021 г.

17.10.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 29.12.2020 г.

15.12.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 16.12.2020 г.

20.11.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 26.11.2020 г.

23.10.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 29.10.2020 г.

18.09.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 24.09.2020 г.

14.09.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 15.09.2020 г.


21.08.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 27.08.2020 г.

24.07.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 30.07.2020 г.


19.06.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 25.06.2020 г.

22.05.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 28.05.2020 г.

24.04.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 30.04.2020 г.

20.03.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.03.2020 г.

21.02.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.02.2020 г.

06.02.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 12.02.2020 г.

24.01.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.01.2020 г.

20.12.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.12.2019 г.

22.11.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.11.2019 г.

13.11.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 14.11.2019 г.

 

01.11.2019 г.
Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифлик на 08.11.2019 г.


Потърсете в сайта