Постоянни комисии на общински съвет 2019-2023

Дата на публикуване: 13.01.2020 11:10

Постоянни комисии на Общинския съвет

 1. ПК „ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
 2. Жеко Маринов Жеков - председател
 3. Фардин Ахмедов Бейтулов - заместник-председател
 4. Живко Душев Желев - член
 5. Росина Иванова Колева - член
 6. Юлиан Димитров Иванов – член
 7. ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
 8. Асен Димитров Асенов - председател
 9. Росина Иванова Колева - заместник-председател
 10. Тодор Борисов Георгиев - член
 11. Фардин Ахмедов Бейтулов - член
 12. Траян Димитров Томов - член

 

III. ПК „ГОРСКО СТОПАНСТВО, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ          

 1. Юлиан Димитров Иванов - председател
 2. Христо Николов Георгиев - заместник-председател
 3. Траян Димитров Томов - член      
 4. Тодор Борисов Георгиев - член
 5. Сали Нуриев Салиев – член

 

 1. ПК „СОЦИАЛНО ДЕЛО, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
 2. Николинка Станева Илиева - председател
 3. Асен Димитров Асенов - Заместник-председател
 4. Мустафа Шевкетов Мустафов - член
 5. Жеко Маринов Жеков - член        
 6. Иван Добрев Димитров – член

 

 1. ПК „ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ”
 2. Траян Димитров Томов - председател
 3. Стефан Тодоров Иванов - заместник-председател
 4. Мехмед Ирхан Мехмед - член      
 5. Петко Добрев Петков - член
 6. Янчо Иванов Янчев – член

 

 1. ПК „ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ”
 2. Живко Душев Желев - председател
 3. Иван Атанасов Илиев - заместник-председател
 4. Жеко Маринов Жеков - член
 5. Николинка Станева Илиева - член
 6. Сали Нуриев Салиев - член

 

VII. ПК „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

 1. Иван Добрев Димитров - председател
 2. Мехмед Ирхан Мехмед - заместник-председател
 3. Неделчо Илиев Янков - член
 4. Христо Николов Георгиев - член
 5. Мустафа Шевкетов Мустафов – член

 

VIII. ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”       

 1. Мустафа Шевкетов Мустафов - председател
 2. Драган Койчев Димов -заместник-председател
 3. Стефан Тодоров Иванов - член
 4. Иван Атанасов Илиев - член        
 5. Неделчо Илиев Янков – член

 

 1. ПК “ЕВРОФОНДОВЕ И ПРОЕКТИ“
 2. Асен Димитров Асенов - председател
 3. Тодор Борисов Георгиев - заместник-председател
 4. Фардин Ахмедов Бейтулов - член
 5. Петко Добрев Петков - член
 6. Николинка Станева Илиева – член

Потърсете в сайта