Достъп до информация

Дата на публикуване: 22.03.2011 16:26

Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното в общинска администрация – Долни чифлик, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

 

1.       Гише „Деловодство и информация” в Центъра за услуги и информация на граждани.

2.        Гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, № 1.

3.        05142 2106.


Ред за достъп до публични регистри - в уеб страницата на община Долни чифлик на следния адрес http://dolni-chiflik.acstre.com/webreg/?default=11

Правила за организацията на работа в община Долни чифлик за приложение на Закона за достъп до обществена информация

Заповед на Кмета на Общината за определяне на длъжностно лице

Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация - Долни чифликГодишен доклад 2014 г.

Годишен доклад 2015 г.

Годишен доклад 2016 г.

Годишен доклад 2017 г.

Годишен доклад 2018 г.

Годишен доклад 2019 г.

Наименование Брой тегления
СПИСЪК ЧЛ. 15 А, АЛ. 3 2020.pdf 547 Изтегли документ с име "СПИСЪК ЧЛ. 15 А, АЛ. 3 2020.pdf"
  1. Достъп до информация - Текуща страница

Потърсете в сайта