Отменени нормативни актове


НАРЕДБА 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Долни чифлик - ОТМЕНЕНА


Потърсете в сайта