Председател на Общински съвет

Председател на Общински съвет – Долни чифлик

Жеко Маринов Жеков

Телефон: 05142/2015


Потърсете в сайта