Регистри


Наименование Брой тегления
Регистър Разрешения за строеж 2020 г..docx 45 Изтегли
Регистър на одобрените ПУП-ове - 2020 г..docx 39 Изтегли
Регистър на изменения в одобрен подробен устройствен план на територията на община Долни чифлик-2020 г..docx 38 Изтегли
Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория.docx 35 Изтегли

Потърсете в сайта