COVID-19 - Противоепидемични мерки

Дата на публикуване: 14.03.2020 11:54
12.05.2021 г.
Заповед  № РД-1025 от 11.05.2021 г.

13.03.2021 г.
Протокол от заседание на Областен кризисен щаб от 10.03.2021 г.
Заповед № 01-786/11.03.2021 г. на РЗИ - гр. Варна


20.11.2020 г.
Протокол №12 от заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидимични мерки в територията на община Долни чифлик


11.11.2020 г.
Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на на вирус COVID-19 на територията на област Варна

Протокол №11 от заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидимични мерки в територията на община Долни чифлик


23.10.2020 г.

 Заповед № РД-2496 от 23.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, заповеди на министъра на здравеопазването № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и РД-01-611 от 22.10.2020 г., както и с необходимостта от предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик21.10.2020 г.

 Заповед № РД-2473 от 20.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 209а, ал. 3 от Закона за здравето, както и с необходимостта от определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за нарушения или неизпълнения на противоепидемичните мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик, въведени от министъра на здравеопазването или от директора на РЗИ – Варна12.10.2020 г.

 Заповед № РД-2421-1 от 12.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, заповеди на Министъра на здравеопазването №№ РД-01-548 и РД-01-549 от 30.09.2020 г., както и с необходимостта от предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик10.07.2020 г.

 Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-369 от 30.06.2020 г. и № РД-01-393 от 09.07.2020 г., както и с решения на Кризисния щаб на община Долни чифлик от 10.07.2020 г., се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик до края на извънредната епидемична обстановка в страната, но не по-рано от 15.08.2020 г.

Информация за мерките може да прочетете в заповедта на кмета на община Долни чифлик тук. Министърът на здравеопазването е издал заповед № РД-01-196 от 10,04,2020 г., с която допълва заповедта си за организиране на контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните градове. Допълнението се отнася за лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населено място, в което живеят. За да преминат през контролно-пропускателния пункт тези лица представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която община се намира обработваемият от тях имот.  Във връзка с това е създадена организация за издаване на такива служебни бележки в община Долни чифлик, както следва:

  1. Лицето, което обработва собствен земеделски имот на територията на община Долни чифлик подава заявление до кмета на общината по приложената бланка по електронна поща с адрес obst_dchiflik@mail.bg или на място в Центъра за информация и услуги на граждани в гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1. Заявлението съдържа данни за имената, ЕГН на лицето, както и идентификационен номер на имота (стар по КВС).
  2. Данните по заявлението се проверяват в общинската администрация и служебната бележка се издава веднага.
  3. Служебната бележка се предоставя на лицето по начина, по който е заявена – по електронна поща или на място в ЦУИГ.
 

Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение

Агенцията по заетостта призовава към използването на електронни услуги
 


Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-884 от 27.03.2020 г. относно удължаване срока на въведените с Заповед № РД 745 от 13.03.2020 г. противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифликМинистерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19Във връзка прилагането на противоепидемичните мерки в община Долни чифлик се уведомяват жителите на общината за следното:

На възрастни хора над 65 години, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването; хора с увреждания, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването и на самотно живеещи хора, които са поставени под карантина, ще се доставят лекарства и продукти от първа необходимост по тяхна заявка до всички кметове на кметства и кметските наместници за селата в общината, а за гр. Долни чифлик – до санитарния инспектор на следните телефони:


Длъжностно лице

№ на телефон

Обхват на територия

Санитарен инспектор

0889960423

гр. Долни чифлик

Кмет Гроздьово

0879319279

съответното село

Кмет Ст. Оряхово

0879318376

съответното село

Кмет Шкорпиловци

0882272540

съответното село

Кмет Голица

0882272542

съответното село

Кмет Детелина

0886502066

съответното село

Кмет Г. чифлик

0879269893

съответното село

Кмет Пчелник

0887690696

съответното село

Кмет Венелин

0878497178

съответното село

Км. наместник Рудник

0882272545

съответното село

Км. наместник Солник

0879271519

съответното село

Км. наместник Кривини

0879287348

съответното село

Км. наместник Булаир

0877945175

съответното село

Км. наместник Юнец

0882717496

съответното село

Км. наместник Бърдарево

0879312786

съответното село

Км. наместник Н. Шипка

0879275047

съответното село

Км. наместник Н. Оряхово

0877942166

съответното село

 

  • От 24.03.2020 г. следобяд е променена формата на декларацията за пътуващите към и от областните градове. За улеснение на гражданите, които нямат принтери да отпечатат декларацията, за да я попълнят, в Центъра за информация и услуги на граждани в гр. Долни чифлик и административните сгради по селата се предоставят празни бланки на хартия на новата декларация. Декларацията можете да намерите и на сайта на МВР mvr.bg или да изтеглете от тук (Декларация).

  • На своя сайт МВР уведомява гражданите, че промяната в бланката е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП, МВР припомня че в съответствие със заповедта на Министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.
Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-143 от 20.03.2020 г. за още противоепидемични мерки.


Кампания за набиране на доброволци за преодоляване на ограниченията на извънредното положение

Решения на Областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна от 18.03.2020 г.

Съобщение за удължаването на срока за заплащане на сметките за електроенергия на битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

Съобщение за още противоепидемични мерки

Протокол от заседание на областен кризисен щаб мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна 15 март 2020г., 15.30 часа, Областна администрация Варна

Съобщение относно  лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа

Съобщение във връзка със заповед № рд-01-122 от 11.03.2020 г. На министъра на здравеопазването, считано от 13.03.2020 г. В ДБТ - Долни чифлик се прилагат извънредни мерки и ограничава достъпът до помещенията на ДБТ и филиалите към тях.  

Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-745 от 13.03.2020 г. относно въвеждане на още противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в общината.


Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13.03.2020 г.за предотвратяване разпространението на COVID-19.


Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-698 от 09.03.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината.


Заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.


Наименование Брой тегления
заповед рд-1025.pdf 843 Изтегли документ с име "заповед рд-1025.pdf"
заповед РД-01-786.PDF 938 Изтегли документ с име "заповед РД-01-786.PDF"
протокол 10.03.2021г..pdf 930 Изтегли документ с име "протокол 10.03.2021г..pdf"

Потърсете в сайта