Профил на купувача


12.06.2020
27.07.2020 г.Договор17.07.2020 г.Протокол 16.06.2020 г.Информация за корекция на ЕЕДОПКоригиран ЕЕДОП12.06.2020 г. Информация за публикувана обява Обява Документация Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Образци Проект на договор ЕЕДОП

11.06.2020
21.10.2020 г.ДоговорОбявление за възложена поръчка04.09.2020 г.РешениеДокладПротокол 3Протокол 224.08.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти06.08.2020 г.Протокол 107.07.2020 г.Разяснения11.06.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци ЕЕДОП

04.06.2020
08.09.2020 г.Договор18.08.2020 г.Протокол 2Протокол 116.06.2020 г.Информация за удължаване на срокСъобщение за удължаване на срок04.06.2020 г. Информация за публикуване на обява Обява Методика за оценка Документация Техническа спецификация Образци КСС Проект на договор ЕЕДОП

28.05.2020
08.06.2021 г.Допълнително споразумение19.08.2020 г.Договор03.08.2020 г.Протокол04.06.2020 г.Съобщение за коригиран ЕЕДОПКоригиран ЕЕДОП03.06.2020 г.Разяснение28.05.2020 г. Обява Информация за публикуване на обява Документация Техническа спецификация ЕЕДОП Образци КСС Проект на договор Технически проект

19.05.2020
21.10.2020 г.Обявление за изменение23.09.2020 г.Обявление за възложена поръчкаДоговор06.08.2020 г.Решение за избор на изпълнител Протокол 3Протокол 214.07.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти06.07.2020 г.Протокол ПСОВ19.05.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификацияПриложения към ТС Проект на договор Образци ЕЕДОП

14.04.2020
29.05.2020 г.Договор12.05.2020 г.Протокол24.04.2020 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок14.04.2020 г.Информация за публикувана обява Обява Документация Техническа спецификация Оценяване Образци Проект на договор

Потърсете в сайта