Постоянни комисии на общински съвет

Дата на публикуване: 15.09.2011 11:15

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  община  ДОЛНИ ЧИФЛИК, област  ВАРНА

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК ,,Туризъм, транспорт и съобщения“

Траян Томов - председател

Драган Койчев – зам.-председател

Манол Стоянов – член

Асен Асенов - член

Мустафа Мустафов – член

 

ПК ,, Младежки дейности и спорт‘‘

Иван Добрев - председател

Тодор Борисов – зам.-председател

Стефчо Стоянов – член

Валери Велинов - член

Веселин Стилянов – член

 

ПК ,,Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост‘‘

Николинка Илиева - председател

Живко Желев – зам.-председател

Фардин Бейтулов – член

Иван Добрев - член

Румен Станев – член

 

ПК ,,Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси‘‘

Ридван Исмаилов - председател

Тодор Борисов – зам.-председател

Веселин Стилянов - член

Георги Тодоров - член

Стефан Димитров – член

 

ПК ,, Бюджет и финанси‘‘

Живко Желев - председател

Юлияна Йорданова – зам.-председател

Траян Томов - член

Николинка Илиева - член

Стефчо Стоянов – член

 

ПК ,, Общинска собственост, регионално развитие, земеделие и гори‘‘

Асен Асенов - председател

Марин Булашиков – зам.- председател

Тодор Борисов – член

 Манол Стоянов - член

Траян Томов - член

 

ПК ,, Образование, култура и вероизповедание‘‘

Юлияна Йорданова - председател

Николинка Илиева – зам. - председател

Живко Желев - член

Веселин Стилянов - член

Димитър Петров - член


Потърсете в сайта