Новини


08.06.2021
 Промяна в сроковете на заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

08.06.2021
 Обявление за открито заседание на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за избор на финансова институция

02.06.2021
   Гражданите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, и чрез страницата https://regna.grao.bg/. В заявлението те вписват данните си и посочват телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на...

02.06.2021
  Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили,определени за приемане на служба в доброволния резерв на българскиграждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

02.06.2021
 Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, заприемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

31.05.2021
        Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове - София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой...

Потърсете в сайта