Общински поземлен фонд

Дата на публикуване: 10.03.2016 14:22


Заповед № РД-2540 от 19.11.2021 относно предоставяне за ползване на общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година

17.11.2021 г.
Изменение на Заповед по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Долни чифлик

15.10.2021 г.
Заповед № РД-2284 от 15.10.2021 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд

23.09.2021 г.
Заповед  № РД-2119 от 23.09.2021 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд

05.08.2021 г.
Обява предварителен регистър на имоти по чл.72, ал.2

30.06.2021 г.
Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на община Долни чифлик

17.02.2021 г.
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване

11.02.2021 г.
Заповед РД-293 от 10.02.2021 г. относно горските територии в община Долни чифлик, в които е забранена пашата на селскостопански животни през 2021 г.

22.12.2020 г.
Заповед № 3004 от 21.12.2020 г. относно предоставяне за ползване общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2020/2021 година

18.11.2020 г.
Заповед № 2728 от 18.11.2020 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда

10.11.2020 г.
Заповед № 2603 от 10.11.2020 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда

30.06.2020 г.
Протокол за допълнително разпределение на асища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на община Долни чифлик

04.06.2020 г.
Протокол №2 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик

04.05.2020 г.
Протокол №1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик

24.01.2020 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-311 от 23.01.2020 г. за предоставяне за ползване на общински полски пътища през стопанската 2019/2020 година

29.11.2019 г.
Заповед РД-2998 от 28.11.2019 г. относно разпределение на имоти по чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ

04.11.2019 г.
Заповед РД-2725 от 01.11.2019 г. относно разпределение на имоти по чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ

21.08.2019
Обява на ОбСЗ - Долни чифлик за извънредни заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

20.08.2019 г.
Обява на ОбСЗ - Долни чифлик за извънредни заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

2.05.2019 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик

25.03.2019 г.

Годишен план за паша на община Долни чифлик за стопанската 2019-2020 г.


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на община Долни чифлик за стопанската 2019-2020 г.1.03.2019 г.
Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд – Долни чифлик за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година, приет с решение на ОС – Долни чифлик на 28.02.2019 г.

5.02.2019 г.
Заповед № РД-435/04.02.2019 г. относно забранени отдели за паша на селскостопански животни

12.11.2018 г.
Заповед № РД-2473/12.11.2018 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда

26.10.2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Долни чифлик уведомява по повод предстоящо сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик, че заявленията, подавани от арендатори и земеделски производители към община Долни чифлик, трябва да съдържат и актуални кадастрални номера на имотите.


Във връзка с това предоставяме на всички заинтересовани лица бланка образец на заявление и актуален списък на земи от поземлени имоти за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.

Заявление

Списък на имоти

30.04.2018 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик

08.02.2018 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД 325 от 08.02.2018 г. относно горски територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни през 2018 г.

22.01.2018 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-188 от 22.01.2018 г. относно предоставяне за ползване на общински полски пътища през стопанската 2017/2018 година

28.11.2017 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД 2362 от 20.12.2017 г. за предоставяне на земи от ОПФ под наем

22.11.2017 г.
Заповед на кмета на общината № РД 2423 от 22.12.2017 г. за предоставяне на общински полски пътища за ползване през стопанската 2017/2018 година

27.11.2017 г.

Заповед № РД-2173/27.11.2017 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда

10.08.2017 г.
Заповед № РД-1462/10.08.2017 г. относно предоставени за ползване полски пътища в землището на с. Рудник за стопанската 2016/2017 г.

02.06.2017 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик, във връзка с направен писмен отказ от разпределението по протокол от 28.04.2017 г.

 

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в съседни на регистрираните животновъдни обекти землища на територията на община Долни чифлик

19.05.2017 г.
Годишен план за паша на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

28.04.2017 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик


01.03.2017 г.
Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд – Долни чифлик за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година

22.02.2017 г.

Маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година без търг или конкурс


27.01.2017 г.

Заповед № 160-1/26.01.2017 г. относно предоставяне за ползване на общински полски пътища през стопанската 2016/2017 година

 Правила за ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд на община Долни чифлик01.06.2016 г.
Протокол за разпределението на пасища, мери и ливади на територията на община Долни чифлик за стопанската 2016-2017 година

 Списък с пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд - Долни чифлик за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016 - 2017 година


Потърсете в сайта