Кметски наместници

Дата на публикуване: 25.01.2012 23:49с. Бърдарево

Кметски наместник - Николай Колев

Тел. 889694650
 burdarevo@abv.bgс. Кривини

Кметски наместник - Параскева  Любчева

Тел. 05142/ 37-19
paraskeva.desi@abv.bg

 с. Юнец

Кметски наместник - Иванка  Михова

Тел. 05148/ 22-32

 с. Булаир 
Кметски наместник - Исмаил Риза
Тел. 05149/2279
bulair@mail.bgс. Нова Шипка
Кметски наместник - Николинка Николова
Тел. 05145/24-27
obst_dchiflik.nshipka@mail.bgс. Ново Оряхово
Кметски наместник - Веска Петрова
Тел. 05141/ 23-92
obst_dchiflik.norqhovo@mail.bgс. Рудник
Кметски наместник - Еленка Желева
Тел. 05148/22-35
obst_dchiflik.rudnik@mail.bgс. Солник
Кметски наместник - Станка Йорданова
Тел. 0889692820
kmetstvo_solnik@abv.bg


 


Потърсете в сайта