Конкурси

Дата на публикуване: 20.09.2018 05:05

24.08.2020 г.
Протокол за допускане на кандидати до конкурса за длъжността "директор на общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване"

15.07.2020 г.

Обявление за конкурс за длъжността директор на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“.

Образец на заявление за конкурс за длъжността директор на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“.

20.09.2018 г.

Заявление за кандидатстване


23.10.2018 г.
Протокол за дейността на комисията, назначена за разглеждане на постъпилите заявления и приемане на решение за допускане/недопускане на кандидатите до конкурса


25.10.2018 г.
Протокол за дейността на комисията, назначена за провеждане на събеседване с одобрените на първи етап кандидати за длъжността "директор на общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване"


 


Потърсете в сайта