Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок

Дата на публикуване: 09.11.2018 11:38
 по ред Имена на декларатора Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 вх. № ВП/дата
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Няма

Потърсете в сайта