Информация за предоставяне на административни услуги от детските градини на територията на община Долни чифлик

Дата на публикуване: 07.12.2020 15:17
Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в гр. Долни чифлик

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Гроздьово

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Пчелник

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Старо Оряхово

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Венелин


Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в гр. Долни чифлик

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Гроздьово

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Пчелник

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Старо Оряхово

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Венелин

Потърсете в сайта