Последни новини

10.08.2021
Съобщение за вредна дейност на гъсеници на бяла американска пеперуда

22.07.2021
Обява за  ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.Регламент на ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачиРед на участниците в ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.

05.07.2021
Община Долни чифлик съобщава, че на 06.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 във фоайето на Културния дом ще е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.

18.06.2021
   Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-1247 от 08.06.2021 г. изменена със Заповед № РД- 1338 от 15.06.2021 г. във връзка с участие в Процедура за провеждане на избор за финасова институция, с която да бъде сключен договор за банков кредит за поемане на общински дълг на община Долни чифлик, приета с Решение...

08.06.2021
 Промяна в сроковете на заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

08.06.2021
 Обявление за открито заседание на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за избор на финансова институция