Последни новини

18.03.2022
  Община Долни чифлик съобщава, че на 22 март 2022 г. на площадката на Дървопреработващото производствено предприятие – бивш завод «Тича» в гр. Долни чифлик ЕТ «Кремъков корпорейшън» - Бургас ще извършва специални взривни работи от 08.00 до 13.00 ч.

18.03.2022
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ДОЛНИ ЧИФЛИК, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!   След три седмици война в Украйна в нашата община се получи писмо за помощ от кмета на Криниченската селска териториална общност Степан Великов. Община Долни чифлик и Криничное поддържат близки отношения на сътрудничество от много години. Сега е време да покажем, че с бесарабските българи в Украйна ни свързват не само...

15.03.2022
 Указания за реда за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ по програма за подпомагане на местата за настаняване, вписани в националния туристически регистър и предоставящи услуга по настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна Р Е Ш Е Н И Е   № 147 от...

29.12.2021
Във връзка с приключването на финансовата 2021 година административното обслужване на клиентите на общината ще продължи до 12:00 ч. на 31 декември 2021 г.

21.10.2021
Заповед РД-2319 от 21.10.2021 г. относно предотвратяването и разпостранението на COVID-19 в община Долни чифлик

19.10.2021
  Община Долни чифлик обявява свободно работно място за юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик, както следва: Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователно-квалификационна степен – магистър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – право, придобита юридическа правоспособност, професионален...