Последни новини

11.10.2021
 Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.

30.09.2021
  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК,   От няколко години нашата община поддържа активни партньорски отношения с полската община Изабелин. В историята на това сътрудничество е записано изключително успешното участие на наши ученици в Математически конкурс на партньорските общини на Изабелин, както и други събития. През тази година Изабелинската асоциация на побратимените градове и общини организира фотоконкурс „С...

10.08.2021
Съобщение за вредна дейност на гъсеници на бяла американска пеперуда

22.07.2021
Обява за  ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.Регламент на ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачиРед на участниците в ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.

05.07.2021
Община Долни чифлик съобщава, че на 06.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 във фоайето на Културния дом ще е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.

18.06.2021
   Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-1247 от 08.06.2021 г. изменена със Заповед № РД- 1338 от 15.06.2021 г. във връзка с участие в Процедура за провеждане на избор за финасова институция, с която да бъде сключен договор за банков кредит за поемане на общински дълг на община Долни чифлик, приета с Решение...