Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долни чифлик

Дата на публикуване: 10.03.2022 13:10

Община Долни чифлик  изпълнява договор за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001-0035-C05, подписан от Община Долни чифлик и Агенция за социално подпомагане - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Долни чифлик“.

Осигуряването на топъл обяд на 120 лица – представители от уязвими социални групи от населените места в общината стартира на 01.01.2021 г.  с продължителност  до 30.06.2022 г., на стойност 134 389,20лв.

Услугата се предоставя чрез общинския Домашен социален патронаж.

          Разносът на храната се осъществява   по домовете на потребителите в град Долни чифлик и още 15 села на територията на общината. Дейността се реализира с два автомобила, закупени от община Долни чифлик и оборудвани специално за това, преди стартиране на първия проект по предоставяне на топъл обяд.

          В дейността се включват 120 лица от общината, отговарящи на профила на заложените  целева група, чиито представители са :

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

На потребителите се предоставят и съпътстващи мерки. Получават брошури с  полезна и интересна информация. Всекидневните контакти със служители на патронажа са добра форма да избегнат социалната изолация и да бъдат решени проблеми, които са възникнали в ежедневието им като например: закупуване на лекарствени  средства или други за хора, които живеят в отдалечени села, помощ при различни административни услуги и др. При възникнала инцидентна нужда от подкрепа и консултация разчитат на съдействие от страна на служители,  както на патронажа, така и на служители от общинска администрация осъществявайки контакт или по телефона или на място в сградата на общината.

Приемът на документи е постоянен. Кандидатите трябва да попълнят Заявление – Декларация /по образец/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/ и да го предоставят в сградата на общинска администрация Долни чифлик, ет.4, стая № 407.

Лице за контакт: Кина Павлова – гл. експерт СУЗ, тел. 0885235358,  05142 3444.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Потърсете в сайта