Протокол на комисия във връзка с участие в Процедура за провеждане на избор за финасова институция, с която да бъде сключен договор за банков кредит за поемане на общински дълг на община Долни чифлик

Потърсете в сайта