Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Дата на публикуване: 02.06.2021 15:29

   Гражданите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, и чрез страницата https://regna.grao.bg/. В заявлението те вписват данните си и посочват телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Потърсете в сайта