СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

28.01.2021 15:09

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Галерия
Наименование Брой тегления
Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013.doc 86 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил.doc 88 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз.doc 110 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин.doc 80 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев.doc 62 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова.doc 92 Изтегли
Съобщение по чл. 32 анка асенова харизанова.doc 85 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов КОСТОВ.doc 85 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова.doc 83 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова.doc 104 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов.doc 85 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан.doc 77 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова.doc 56 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов.doc 99 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп.doc 93 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова.doc 79 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева.doc 76 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев.doc 84 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов.doc 94 Изтегли
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН.doc 80 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов.doc 75 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов.doc 83 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов.doc 90 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Матико 2000.doc 79 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов.doc 95 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев.doc 87 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов.doc 79 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов.doc 94 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов.doc 74 Изтегли
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ.doc 90 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева.doc 75 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Техникъл.doc 94 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Феникс.doc 93 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов.doc 89 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин.doc 77 Изтегли
Списък на ДЗЛ по чл.32 нови.docx 126 Изтегли

Потърсете в сайта