Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Търговия, транспорт и туризъм

Административни услуги "Търговия, транспорт и туризъм"

 

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници


2. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали


3. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга


4. Категоризация на заведения за хранене и развлечение


5. Категоризация на  места за настаняване


6. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани  места за настаняване и издаване на удостоверение


7. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


8. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него


9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и  пътни връзки към него


10. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат


11. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии


12. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя


13. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя


14. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увруждания и използване на улеснения  при паркиране


15. Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност


16. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товариПотърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси