Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Нормативно основание: Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: мл. експерт СС
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление по образец
Изисквания:  
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление ППС с животинска тяга
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 5 лв., съгласно НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата