Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Нормативно основание: Закон за туризма - чл.145
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: Декларация за обстоятелствата по чл.145, ал.1 от Закона за туризма
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 100 лв. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата