Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност
Нормативно основание: Наредба №34/06.12.1999г. на Министерство на транспорта и съобщенията - чл.21, ал.1, т.16
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление 
Изисквания:  
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: съгласно срока на разрешението
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 10 лв. чл.40 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата