Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали
Нормативно основание: Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - чл. 9, ал. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление за заверка на регистри
Изисквания:  
Необходими документи: 1. Копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
2. Регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали и регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 2 лв./бр. чл.40 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата