Търгове / Конкурси

Дата на публикуване: 22.02.2012 00:00


04.10.2021 г.
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем
Условия за провеждане на на конкурса 

22.09.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 20.10.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост на19.10.2021 г.

28.08.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 21.09.2021 г.

25.08.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи общинска собственост на 09.09.2021 г.

10.08.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 24.08.2021 г.

25.06.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 14.07.2021 г.

22.06.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 10.08.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем за отдаване под наем на 05.08.2021 г.

04.06.2021 г.
Решение № 413 от 29.04.2021 г. на Общински съвет - Долни чифлик

27.05.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 11.06.2021 г.

25.05.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имоти общинска собственост на 10.06.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 11.06.2021 г.

20.04.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 05.05.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 07.05.2021 г.

02.04.2021 г.
Решение № 358 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Долни чифлик

22.03.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 08.04.2021 г.

25.01.2021 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 11.02.2021 г.

23.12.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 20.01.2020 г.

28.11.2020
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общинска собственост на 16.12.2020 г.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 15.12.2020 г.

20.10.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общинска собственост на 12.11.2020 г.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот общинска собственост на 11.11.2020 г.

24.09.2020 г.
Обява за публичен търг за продажба на имот - общинска собственост в с. Венелин

Обява за публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Ст. Оряхово

24.08.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост на 10.09.2020 г.

11.08.2020 г.
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за наем за свободни пасища, мери и ливади на 24.08.2020 г.

23.07.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общинска собственост на 12.08.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общинска собственост на 13.08.2020 г.


Списък на свободните пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем за срок от една стопанска година - стопанската 2020/2021 година, чрез търг с явно наддаване


05.05.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински имот на 21.05.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост на 20.05.2020 г.

3.01.2020 г.
Обява за публично оповестен конкурс отдаване под наем на обект общинска собственост на 16.01.2020 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 15.01.2020 г.

12.11.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински имот на 27.11.2019 г.

20.09.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 09.10.2019 г.

16.08.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 05.09.2019 г.

14.08.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 28.08.2019 г.

19.07.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба и наем на имоти общинска собственост

12.07.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 30.07.2019 г.

1.7.2019 г.
Обява за  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти на общинска собственост на 15.07.2019 г.

24.6.2019 г.
Тръжни условия за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 04.07.2019 г.

21.6.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 10.07.2019 г.

20.06.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба и наем на имоти общинска собственост

5.6.2019 г.
Отмяна на търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 83404.557.13- с. Шкорпиловци

29.5.2019 г.
Обява за публично оповестен конкурс отдаване под наем на обекти общинскa собственост на 02.07.2019 г.

23.5.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 07.06.2019 г. и за отдаване под наем на общински имоти на 06.06.2019 г.

22.5.2019 г.
Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски имоти

19.4.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 07.05.2019 г. и за отдаване под наем на общински имоти на 08.05.2019 г.

22.2.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 13.03.2019 г. 

22.01.2019 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 06.02.2019 г. и за отдаване под наем на общински имоти на 05.02.2019 г.

18.12.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 10.01.2019 г. и за отдаване под наем на общински имоти на 09.01.2019 г.

20.11.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 05.12.2018 г. и за отдаване под наем на имот на 06.12.2018 г.

24.10.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти на 06.11.2018 г.

17.10.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 01.11.2018 г. и за отдаване под наем на имоти на 31.10.2018 г.

21.09.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 05.10.2018 г. и за отдаване под наем на имоти на 08.10.2018 г.

21.08.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 04.09.2018 г. и за отдаване под наем на имот на 05.09.2018 г.

31.07.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот на 14.08.2018 г.

24.07.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 07.08.2018 г. и за отдаване под наем на имоти на 08.08.2018 г.

16.07.2018 г.
Заповед №1427/16.07.2018 г. за отменяне на насрочения за 17.07.2018 г. търг за продажба на общински имоти

25.06.2018 г.

Обява за търг с тайно наддаване от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Старо Оряхово за отдаване под наем на училищни земеделски имоти

21.06.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 17.07.2018 г. и за отдаване под наем на имоти на 18.07.2018 г.

08.06.2018 г.
Заповеди  на директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Старо Оряхово във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на училището

29.05.2018 г.
Обява за търг с тайно наддаване от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Старо Оряхово за отдаване под наем на училищни земеделски имоти

Тръжни условия

28.05.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот на 13.06.2018 г. и за продажба на общински имот на 14.06.2018 г.

16.05.2018 г.
Заповед № РД-994/16.05.2018 г. относно отлагане на провеждането на публичен търг за продажба на УПИ XII-45 "произв. стр", кв. 8, с. Булаир

24.04.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 10.05.2018 г.

23.04.2018 г.
Обява за търг с тайно наддаване от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Старо Оряхово за отдаване под наем на училищни земеделски имоти

Тръжни условия


13.03.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 30.03.2018 г., съгласно заповед № 608 от 13.03.2018 г.

21.02.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот на 13.03.2018 г. и за продажба на общински имоти на 14.03.2018 г.

24.01.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот на 16.02.2018 г. и за отдаване под наем на имоти на 13.02.2018 г.

03.01.2018 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 17.01.2018 г. и за отдаване под наем на имот на 19.01.2018 г.

20.10.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 03, 07 и 09.11.2017 г.

21.09.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 05.10.2017 г.

24.08.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 11.09.2017 г. и за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти на 08.09.2017 г.

28.07.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

19.05.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имоти общинска собственост на 05.07.2017 г.

23.05.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 07.06.2017 г.

20.04.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти на 03.05.2017 г.

23.03.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост

Подробности за обявените за продажба МПС

27.01.2017 г.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

12.01.2017 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: ПИ № 056108, представляващ изоставена нива по КВС на с. Горен чифлик

17.11.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

Обява за провеждането на публичен търг с явно наддаване и учредяване право на строеж върху общински имоти

28.10.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

25.10.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти

14.09.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост в с. Горен чифлик и гр. Долни чифлик

29.07.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Гроздьово

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Горен чифлик

14.06.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Рентгенова лаборатория с оборудване

13.06.2016 г.
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на Аптека, включваща помещения от № 1 до № 10 по приложена схема в конкурсната документация на първи етаж в здравна служба с. Гроздьово

05.05.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

05.05.2016 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

05.02.2016 г.
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване  под наем  на  обект - сграда  бивш дом за деца с умствена изостаналост в село Рудник

04.12.2015 г.
Обява за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за АТЦ с площ 30 кв.м в едноетажна сграда за култура и изкуство в с. Шкорпиловци

16.11.2015 г.
Обява за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти

05.10.2015 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в с. Кривини

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем за срок от 10 години на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м  в здравна служба с. Голица

31.07.2015 г.
Обява за откриването на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост

23.07.2015 г.
Обява за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост

08.06.2015 Г.
Обява за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи

21.04.2015 г.
Обява за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на помещение № 3 (бръснарски салон) със ЗП 19,08 кв.м на първи етаж в двуетажна сграда - Здравна служба с. Старо Оряхово

19.11.2014 г.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства и металообработваща машина

01.08.2014 г.
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ № 557013,представляващ лагер (земя) с площ 6277кв.м, находящ се в землището на с. Шкорпиловци

09.5.2014 г.

Обява за публичен търг за продажба на общински имоти в с.Старо Оряхово, с. Булаир и с. Солник

25.04.2014 г.
Обява за публичен търг за продажба на общински имоти в с. Бърдарево, с.Венелин, с.Гроздьово и с. Голица

Обява за публичен търг за продажба на Поземлен имот № 000040 по КВС на с.Ново Оряхово,община Долни чифлик и Поземлен имот № 000188 по КВС на с. Ново Оряхово сплощ 9500 кв.м.

13.12.2013 г.
Обява за публичен търг за продажба на общински имоти в Бърдарево

02.10.2013
Обява за публичен търг за продажба на общински имоти на 16.10.2013 г.


Наименование Брой тегления
ОБЯВА явен търг наем на имот 19.10.2021 г..doc 326 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 19.10.2021 г..doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 20.10.2021.doc 459 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 20.10.2021.doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 21.09.2021.doc 399 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 21.09.2021.doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 09.09.2021.doc 332 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 09.09.2021.doc"
приложение № 1 - условия за провеждане на конкурс 2021.doc 321 Изтегли документ с име "приложение № 1 - условия за провеждане на конкурс 2021.doc"
Обява- конкурс.doc 465 Изтегли документ с име "Обява- конкурс.doc"
ОБЯВА явен търг наем на имот 22.06.2021..doc 340 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 22.06.2021..doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 22.06.2021.doc 450 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 22.06.2021.doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 10.08.2021.doc 372 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 10.08.2021.doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 25.06.doc 332 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 25.06.doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 27.05.2021.doc 390 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 27.05.2021.doc"
Р-Е 413.docx 396 Изтегли документ с име "Р-Е 413.docx"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 11.06.2021.doc 543 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 11.06.2021.doc"
ОБЯВА явен търг наем на имот 10.06.2021 г..doc 410 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 10.06.2021 г..doc"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 07.05.2021.doc 526 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 07.05.2021.doc"
ОБЯВА явен търг наем на имот 05.05.2021 г..doc 509 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 05.05.2021 г..doc"
ОБЯВА явен търг наем на имот 08.04.2021 г..doc 450 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 08.04.2021 г..doc"
ОБЯВА явен търг наем на имот 11.02.2021 г..doc 405 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг наем на имот 11.02.2021 г..doc"
Р Е Ш Е Н И Е АКЦИИ.pdf 512 Изтегли документ с име "Р Е Ш Е Н И Е АКЦИИ.pdf"
ОБЯВА явен търг продажба на имоти 20.01.2021.doc 1273 Изтегли документ с име "ОБЯВА явен търг продажба на имоти 20.01.2021.doc"
Обява-явен търг на 16.12.2020 1522 Изтегли документ с име "Обява-явен търг на 16.12.2020"
Обява-явен търг на 15.12.2020 1264 Изтегли документ с име "Обява-явен търг на 15.12.2020"

Потърсете в сайта