Обявления

Дата на публикуване: 12.06.2012 00:005.10.2021 г.
Обявени заповеди  по чл.37В от ЗСПЗЗ

30.07.2021 г.
Уведомително писмо относно наземно аерозолно третиране срещу комари

22.07.2021 г.
Уведомително писмо за провеждане на растително защитни и дезинфекционни дейности

14.07.0221 г.
Уведомително писмо относно наземно аерозолно третиране срещу комари

08.07.2021 г.
Уведомително писмо за провеждане на растително защитни и дезинфекционни дейности

11.06.2021 г.
Уведомително писмо относно вредна дейност на бяла американска пеперуда

4.06.2021 г.
Уведомително писмо относно осигуряване пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибирането на селскостопанската реколта

19.05.2021 г.
Уведомително писмо относно лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата
Заповед № РД 21-04-118 относо обявяване на пожароопасен сезон

14.05.2021 г.
Уведомително писмо за провеждане на растително защитни и дезинфекционни дейности
Уведомително писмо за провеждане на растително защитни и дезинфекционни дейности

07.05.2021 г.
Уведомително писмо от Железопътна секция Шумен за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

27.05.2020 г.
Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места в община Долни чифлик

08.04.2020 г.
Уведомително писмо от ЗП Елена Милкова Милчева за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

31.03.2020 г.
Уведомително писмо от "АГРО ТЕМ" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

20.03.2020 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Иван Владимирович Мичурин" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия 

20.03.2020 г.
Уведомително писмо от "МЕЛНИЦА ЧИФЛИКА" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

Отлагане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника до 13.04.2020 г.

26.8.2019 г.
Приложения за кандидатстване за Национална програма за достъпна среда и лична мобилност #1

Приложения за кандидатстване за Национална програма за достъпна среда и лична мобилност #2

5.8.2019 г.
Сигнал за вредна дейност на гъсеници на бяла американска пеперуда
Обява за предварителен регистър на имоти 

28.6.2019 г.
Уведомително писмо от ЗП Елена Милкова Милчева за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

7.5.2019 г.
Сигнал за вредна дейност на гъсеници на бяла американска пеперуда

17.5.2019 г.
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

13.5.2019 г.
Уведомително писмо от "Градина 2000" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

10.5.2019 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Иван Владимирович Мичурин" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ПГСС "Иван Владимирович Мичурин" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия 

2.05.2019 г.
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

25.04.2019 г.
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия


23.04.2019 г.
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

22.04.2019 г.
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

2.04.2019 г.
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

22.03.2019 г.
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

21.12.2018 г.
Обявление за издадена заповед за попълване на имоти № 1084 и 1085, кв. 37 - гр. Долни чифлик

Обявление за постъпило искане за попълване на какастъра с ПИ 1087, кв. 50 в гр. Долни чифлик

04.10.2018 г.
Обявление до "ЕДВАС" ЕООД относно издадена заповед за премахване на незаконен обект, разположен на морски плаж "Шкорпиловци-юг"


Обявление до "Жеков Пропъртис Груп" ЕООД относно издадена заповед за премахване на незаконен обект, разположен на морски плаж "Шкорпиловци-север"


Обявление до "Добреви фууд" ООД относно издадена заповед за премахване на незаконен обект, разположен на морски плаж "Шкорпиловци-юг"


14.08.2018 г.
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Варна № РД 18-17-14 от 13.08.2018 г.

10.08.2018 г.
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Варна № РД 17-18-9 от 01.08.2018 г.

Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за график на заседанията на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Долни чифлик за стопанската 2018-2019 г.


20.07.2018 г.

Обявление по чл.61, ал.3 и във връзка с ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за изпращане на уведомително писмо 9400В-104(4)/28.06.2018 г. до Стефан Лефтеров Димитров - гр. Долни чифлик, ул. „19-ти февруари” № 5, относно издадена заповед № РД-1300-1/28.06.2018 г. на кмета на община Долни чифлик.


17.07.2018 г.

Обявление по чл.61, ал.3 и във връзка с ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за изпращане на уведомително писмо 9400В-128/11.06.2018 г. до ЗП Владимир Минев Минев - гр. Долни чифлик, ул. „Камчия” № 9, относно издадена заповед №РД-1150/08.06.2018 г. на кмета на община Долни чифлик.

Обявление по чл.61, ал.3 и във връзка с ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за изпращане на уведомително писмо 9400В-130/12.06.2018 г. до ЗП Владимир Минев Минев - гр. Долни чифлик, ул. „Камчия” № 9, относно издадена заповед №РД-1170/11.06.2018 г. на кмета на община Долни чифлик.

Обявление по чл.61, ал.3 и във връзка с ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за изпращане на уведомително писмо 9400В-133/12.06.2018 г. до ЗП Владимир Минев Минев - гр. Долни чифлик, ул. „Камчия” № 9, относно издадена заповед №РД-1171/11.06.2018 г. на кмета на община Долни чифлик.

Обявление по чл.61, ал.3 и във връзка с ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за изпращане на уведомително писмо 9400В-134/12.06.2018 г.  до ЗП Владимир Минев Минев - гр. Долни чифлик, ул. „Камчия” № 9, относно издадена заповед №РД-1177/11.06.2018 г. на кмета на община Долни чифлик.


29.05.2018 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

09.05.2018 г.
Обявление относно намерение за предоставяне на права върху физическа инфраструктура

25.04.2018 г.
Покана за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг на община Долни чифлик

05.04.2018 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

02.04.2018 г.
Уведомително писмо от "Мелница Чифлика" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия


20.03.2018 г.
Разрешение за ползване на воден обект

07.02.2018 г.
Уведомително писмо до "Камчия продукт" ООД - с. Старо Оряхово относно погасяване на учредено право на строеж

07.08.2017 г.
Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за открита процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.


Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за график на заседанията на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

03.08.2017 г.
Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за предварителен регистър на имотите за землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

 

Обявление до Васил Севов Каравасилев относно извършена проверка от служители по контрол на строителството на поземлен имот в землището на с. Шкорпиловци, с предписание за прекратяване на всички изкопни, насипни и други видове работи

11.07.2017 г.
Уведомително писмо от ЗП Йордан Атанасов за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо от ЗП Пенко Пенев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо от ЗП Атанас Пенев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности.


30.06.2017 г.
Уведомително писмо от "Агро Стил 09" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

19.06.2017 г.
Заповед № РД-1033а от 14.06.2017 г. за отмяна на заповед № РД-26/06.01.2017 г. относно предприемане на мерки за недопускане проникване на заболяването инфлуенца по птиците на територията на общината

01.06.2017 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекц
иозни и дезинсекционни дейности

25.04.2017 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

01.03.2017 г.
Писмо до Теменужка Димитрова, Маргарита Ангелова, Ангелина Димова, Анета Радева и Мартин Радев относно оттегляне на разпореждане, дадено в писмо с изх. № 94 00 С-375 (1) от 04.01.2017 г.

19.10.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК до Добра Кирилова Михалева от с.Старо Оряхово

20.06.2016 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане на отчета на Бюджета на община Долни чифлик за 2015 година

09.05.2016 г.

Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в гр.Долни чифлик на 12.05.2016 г.

09.05.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Горен чифлик на 11.05.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Голица на 28.04.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Гроздьово на 27.04.2016 г.

18.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в Заседателната зала на община Долни чифлик на 21 и 22 април 2016 г.

15.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла"в с. Старо Оряхово на 19.04.2016 г.

13.04.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК за доброволно освобождаване на имот - общинска собственост

12.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в НЧ "Изгрев - 1919" - гр. Долни чифлик на 15.04.2016 г.

01.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Пчелник на 05.04.2016 г.

09.03.2016 г.
Покана за свикване на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска  цел "Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла"

30.05.2015 г.
Покана за свикване на общо събрание на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"

 

 


Наименование Брой тегления
писмо Живка.pdf 1 Изтегли документ с име "писмо Живка.pdf"
OPF - Nedko Minchev.pdf 8 Изтегли документ с име "OPF - Nedko Minchev.pdf"
Мinev.pdf 6 Изтегли документ с име "Мinev.pdf"
писмо.pdf 14 Изтегли документ с име "писмо.pdf"
3009.pdf 18 Изтегли документ с име "3009.pdf"
Уведомително писмо от 28.09.2021 10 Изтегли документ с име "Уведомително писмо от 28.09.2021"
02.pdf 20 Изтегли документ с име "02.pdf"
Уведомително писмо-445 17 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-445"
001000.pdf 15 Изтегли документ с име "001000.pdf"
Уведомително писмо-8-7-21 22 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-8-7-21"
Бяла американска пеперуда 21 Изтегли документ с име "Бяла американска пеперуда"
264-2.pdf 28 Изтегли документ с име "264-2.pdf"
Уведомително писмо-2-19.5.2021 28 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-2-19.5.2021"
Уведомително писмо-19.5.2021 35 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-19.5.2021"
Уведомително писмо-14-5-21 37 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-14-5-21"
Уведомително писмо 2-14-5-21 34 Изтегли документ с име "Уведомително писмо 2-14-5-21"
Уведомително писмо-7-5-21.pdf 39 Изтегли документ с име "Уведомително писмо-7-5-21.pdf"

Потърсете в сайта