Банкови сметки на община Долни чифлик

Дата на публикуване: 03.02.2017 14:23

Информация за банковата сметка и кодовете за плащане на данъците и ТБО в община Долни чифлик


„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД КЛОН ВАРНА

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963

BIC- FINVBGSF

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

 1. 441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
 2. 442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 3. 442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
 4. 442300 – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
 5. 442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
 6. 442500 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
 7. 442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
 8. 443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
 9. 446500 – ГЛОБИ, ЛИХВИ
 10. 448007 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 11. 448001 - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Информация за банкови сметки в община Долни чифлик
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД КЛОН ВАРНА


Текуща бюджетна сметка:

BG85FINV91503116722959, BIC: FINVBGSF


Набирателна сметка за чужди средства:
BG92FINV91503316722962, BIC: FINVBGSF

Извънбюджетна сметка Национален фонд:
BG53FINV91503216722969, BIC: FINVBGSF

Извънбюджетна сметка Държавен фонд "Земеделие"
BG96FINV91503216722971, BIC: FINVBGSF

Потърсете в сайта