Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК

Дата на публикуване: 15.11.2013 14:18

18.10.2021 г.
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Съобщение по чл. 32 Александър Асенов Сашев
Съобщение по чл. 32 Александър Илиев Иванов
Съобщение по чл. 32 Алекси Маринов Моканов
Съобщение по чл. 32 Алекси Симонов Маркаров
Съобщение по чл. 32 Асен Данаилов Христов
Съобщение по чл. 32 Ахмед Себайдинов Ахмедов
Съобщение по чл. 32 Бедрие Илми Ахмед
Съобщение по чл. 32 Валентин Симов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Васил Митков Георгиев
Съобщение по чл. 32 Веселин Георгиев Овчаров
Съобщение по чл. 32 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева
Съобщение по чл. 32 Жана Сашева Михнева
Съобщение по чл. 32 Зина Ангелова Ибрям
Съобщение по чл. 32 Златко Еленов Димитров
Съобщение по чл. 32 Иван Стойков Кръстев
Съобщение по чл. 32 Илияна Валентинова Събева
Съобщение по чл. 32 Кирил Славов Киров
Съобщение по чл. 32 Кремена Христова Ангелова
Съобщение по чл. 32 Миглена Петрова Димова
Съобщение по чл. 32 Недим Арифов Салиев
Съобщение по чл. 32 Пакизе Ахмедова Хасанова
Съобщение по чл. 32 Сали Мустафов Яшаров
Съобщение по чл. 32 Седика Басри Слапански
Съобщение по чл. 32 Стелиян Мирославов Рашков
Съобщение по чл. 32 Стилиан Красимирoв Илков
Съобщение по чл. 32 ТРЕЛИНДЕН ЕООД
Съобщение по чл. 32  Юлиян Асенов ЮлияновСписък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Наименование Брой тегления
ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc 164 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc 137 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc 129 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc 151 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc 140 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc 127 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc 123 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc 161 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc 117 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc 174 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc 144 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc 109 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc 130 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc 138 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc 134 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc 139 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc 142 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc 166 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc 181 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc 160 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc 166 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc 113 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc 167 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc 123 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc 131 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc 119 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc 129 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc"
  1. Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК - Текуща страница
  2. Образци на документи
  3. Образци на документи
  4. Наредби
  5. Съобщения

Потърсете в сайта