Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК

Дата на публикуване: 15.11.2013 14:18

18.10.2021 г.
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Съобщение по чл. 32 Александър Асенов Сашев
Съобщение по чл. 32 Александър Илиев Иванов
Съобщение по чл. 32 Алекси Маринов Моканов
Съобщение по чл. 32 Алекси Симонов Маркаров
Съобщение по чл. 32 Асен Данаилов Христов
Съобщение по чл. 32 Ахмед Себайдинов Ахмедов
Съобщение по чл. 32 Бедрие Илми Ахмед
Съобщение по чл. 32 Валентин Симов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Васил Митков Георгиев
Съобщение по чл. 32 Веселин Георгиев Овчаров
Съобщение по чл. 32 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева
Съобщение по чл. 32 Жана Сашева Михнева
Съобщение по чл. 32 Зина Ангелова Ибрям
Съобщение по чл. 32 Златко Еленов Димитров
Съобщение по чл. 32 Иван Стойков Кръстев
Съобщение по чл. 32 Илияна Валентинова Събева
Съобщение по чл. 32 Кирил Славов Киров
Съобщение по чл. 32 Кремена Христова Ангелова
Съобщение по чл. 32 Миглена Петрова Димова
Съобщение по чл. 32 Недим Арифов Салиев
Съобщение по чл. 32 Пакизе Ахмедова Хасанова
Съобщение по чл. 32 Сали Мустафов Яшаров
Съобщение по чл. 32 Седика Басри Слапански
Съобщение по чл. 32 Стелиян Мирославов Рашков
Съобщение по чл. 32 Стилиан Красимирoв Илков
Съобщение по чл. 32 ТРЕЛИНДЕН ЕООД
Съобщение по чл. 32  Юлиян Асенов ЮлияновСписък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Наименование Брой тегления
ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc 14 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc 9 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc 12 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc 14 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc 14 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc 12 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc 12 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc 14 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc 19 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc 14 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc 12 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc 10 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc 15 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc 11 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc 12 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc 13 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc 10 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc"
  1. Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК - Текуща страница
  2. Образци на документи
  3. Образци на документи
  4. Наредби
  5. Съобщения

Потърсете в сайта