Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК

Дата на публикуване: 15.11.2013 14:18

18.10.2021 г.
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Съобщение по чл. 32 Александър Асенов Сашев
Съобщение по чл. 32 Александър Илиев Иванов
Съобщение по чл. 32 Алекси Маринов Моканов
Съобщение по чл. 32 Алекси Симонов Маркаров
Съобщение по чл. 32 Асен Данаилов Христов
Съобщение по чл. 32 Ахмед Себайдинов Ахмедов
Съобщение по чл. 32 Бедрие Илми Ахмед
Съобщение по чл. 32 Валентин Симов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Васил Митков Георгиев
Съобщение по чл. 32 Веселин Георгиев Овчаров
Съобщение по чл. 32 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева
Съобщение по чл. 32 Жана Сашева Михнева
Съобщение по чл. 32 Зина Ангелова Ибрям
Съобщение по чл. 32 Златко Еленов Димитров
Съобщение по чл. 32 Иван Стойков Кръстев
Съобщение по чл. 32 Илияна Валентинова Събева
Съобщение по чл. 32 Кирил Славов Киров
Съобщение по чл. 32 Кремена Христова Ангелова
Съобщение по чл. 32 Миглена Петрова Димова
Съобщение по чл. 32 Недим Арифов Салиев
Съобщение по чл. 32 Пакизе Ахмедова Хасанова
Съобщение по чл. 32 Сали Мустафов Яшаров
Съобщение по чл. 32 Седика Басри Слапански
Съобщение по чл. 32 Стелиян Мирославов Рашков
Съобщение по чл. 32 Стилиан Красимирoв Илков
Съобщение по чл. 32 ТРЕЛИНДЕН ЕООД
Съобщение по чл. 32  Юлиян Асенов ЮлияновСписък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Наименование Брой тегления
ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc 5 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc 4 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc 4 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc 4 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc 4 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc 3 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc 2 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc"
  1. Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК - Текуща страница
  2. Образци на документи
  3. Образци на документи
  4. Наредби
  5. Съобщения

Потърсете в сайта