Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК

Дата на публикуване: 15.11.2013 14:18

18.10.2021 г.
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Съобщение по чл. 32 Александър Асенов Сашев
Съобщение по чл. 32 Александър Илиев Иванов
Съобщение по чл. 32 Алекси Маринов Моканов
Съобщение по чл. 32 Алекси Симонов Маркаров
Съобщение по чл. 32 Асен Данаилов Христов
Съобщение по чл. 32 Ахмед Себайдинов Ахмедов
Съобщение по чл. 32 Бедрие Илми Ахмед
Съобщение по чл. 32 Валентин Симов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Васил Митков Георгиев
Съобщение по чл. 32 Веселин Георгиев Овчаров
Съобщение по чл. 32 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева
Съобщение по чл. 32 Жана Сашева Михнева
Съобщение по чл. 32 Зина Ангелова Ибрям
Съобщение по чл. 32 Златко Еленов Димитров
Съобщение по чл. 32 Иван Стойков Кръстев
Съобщение по чл. 32 Илияна Валентинова Събева
Съобщение по чл. 32 Кирил Славов Киров
Съобщение по чл. 32 Кремена Христова Ангелова
Съобщение по чл. 32 Миглена Петрова Димова
Съобщение по чл. 32 Недим Арифов Салиев
Съобщение по чл. 32 Пакизе Ахмедова Хасанова
Съобщение по чл. 32 Сали Мустафов Яшаров
Съобщение по чл. 32 Седика Басри Слапански
Съобщение по чл. 32 Стелиян Мирославов Рашков
Съобщение по чл. 32 Стилиан Красимирoв Илков
Съобщение по чл. 32 ТРЕЛИНДЕН ЕООД
Съобщение по чл. 32  Юлиян Асенов ЮлияновСписък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Наименование Брой тегления
ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc 209 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Юлиян Асенов Юлиянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc 271 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Илияна Валентинова Събева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc 183 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Жана Сашева Михнева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc 176 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Валентин Симов Стоянов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc 201 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стилиан Красимирив Илков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc 184 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Недим Арифов Салиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc 174 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Веселин Георгиев Овчаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc 187 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кирил Славов Киров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc 201 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Елена Петрова Тодорова- Кърпачева.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc 183 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Зина Ангелова Ибрям.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc 190 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Иван Стойков Кръстев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc 191 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Седика Басри Слапански.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc 194 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Стелиян Мирославов Рашков.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc 231 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Миглена Петрова Димова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc 183 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Васил Митков Георгиев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc 212 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Сали Мустафов Яшаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc 232 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 ТРЕЛИНДЕН ЕООД.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc 169 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Пакизе Ахмедова Хасанова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc 223 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Златко Еленов Димитров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc 201 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Кремена Христова Ангелова.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc 177 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Асенов Сашев.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc 177 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Ахмед Себайдинов Ахмедов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc 170 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Бедрие Илми Ахмед.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc 170 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Симонов Маркаров.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc 281 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Алекси Маринов Моканов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc 236 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Асен Данаилов Христов.doc"
ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc 210 Изтегли документ с име "ДЗЛ по чл.32 10 Александър Илиев Иванов.doc"
  1. Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК - Текуща страница
  2. Образци на документи
  3. Образци на документи
  4. Наредби
  5. Съобщения

Потърсете в сайта